Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 22 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 106696
[Hệ CQ,LT,VLVH,VB2] Thông báo nộp học phí ôn và thi tốt nghiệp đợt tháng 04/2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 19:36

Căn cứ theo kế hoạch số 1383/2016/KH-TĐT ngày 12 tháng 09 năm 2016 về "Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy đợt tháng 04 năm 2017"
Căn cứ theo kế hoạch số 1623/2016/KH-TĐT ngày 11 tháng 10 năm 2016 về "Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 04 năm 2017"
Nay Phòng Tài chính nhắc lại thông báo thời gian thu học phí ôn và thi tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành như sau:
1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2017.
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017
3. Mức học phí:
3.1. Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: theo dõi mức học phí tại Khoa theo thông báo số 41/1-13/2013/PTC-TB
3.2. Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp (thi rồi mà chưa đạt)
- Chi phí tổ chức thi môn cơ sở và chuyên ngành:                                      300.000đ/môn
4. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.
Lưu ý: Cơ sở Nha Trang, và các đơn vị liên kết nộp học phí của sinh viên và gửi kèm danh sách về Phòng Tài chính trước ngày 23/01/2017.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 19:38