Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Liên kết Website

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Khách Online

Hiện có 41 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 97523
TỰ GIỚI THIỆU PDF. In Email

 GIỚI THIỆU 

 
    Phòng Tài chính (trước đây là Phòng Kế hoạch Tài chính) trường Đại học Tôn Đức Thắng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 1997.
    I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
    1. Chức năng:
    Phòng Tài chính là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu tổ chức quản lý công tác tài chính - kế toán của Trường theo quy định của pháp luật.
    2. Nhiệm vụ:
    Phòng Tài chính thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
    - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trường, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng quý, năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường.
    - Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của Trường nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả.  
    - Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định.
    - Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác.
    - Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Tham gia kiểm kê; kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, giá trị hao mòn tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định       
    - Tổ chức triển khai, phổ biến, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.
    - Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. 
    II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:
    1. Lê Thị Duyên Hoài - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
    2. Phạm Văn Bé - Trợ lí trưởng phòng
    3. Nguyễn Thị mai Phương - Kế toán viên
    4. Trần Thị Hồng Thắm - Kế toán viên
    5. Trương Thị Thanh Trang - Kế toán viên
    6. Hoàng Thị Kim Oanh - Kế toán viên
    7. Nguyễn Thị Mỹ Vân - Thủ quỹ. 
    8. Nguyễn Lâm - Nhân viên quản lý dữ liệu   
    9. Trần Thanh Hải - Kế toán viên